Informacja o sposobie przeprowadzania kontroli, przestrzeganiu zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Chrząstowice zawarta została w zarządzeniu nr 294.2021 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 4 stycznia 2021 r.