REDAKCJA
BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY CHRZĄSTOWICE


Lp

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dział

Adres

Telefon

Fax

e-mail

1. Paweł Szymski Informatyk Nadzór techniczny Chrząstowice, ul. Dworcowa 38 774110419 774219666 informatyk@chrzastowice.pl
2. Grażyna Fila Kierownik Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Chrząstowice, ul. Dworcowa 38 774219456 774219666 oswiata@chrzastowice.pl
3 Anna Kurc Inspektor  Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Chrząstowice, ul. Dworcowa 38 774110417 774219666 ug@chrzastowice.pl
4. Agnieszka Sawlik Kierownik Referat Rolnictwa,  Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Chrząstowice, ul. Dworcowa 38 774110403 774219666 zagospodarowanie@chrzastowice.pl
5. Daria Pawlak Zastępca Wójta  Kierownictwo Urzędu Chrząstowice, ul. Dworcowa 38 774110406 774219666 dpawlak@chrzastowice.pl
6. Jacek Trojan Podinspektor Referat Rolnictwa,  Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Chrząstowice, ul. Dworcowa 38 774110410 774219666 srodowisko@chrzastowice.pl
7. Karol Jakuczek Podinspektor Referat Organizacyjny - Biuro Rady Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38 774110416 774219666 kjakuczek@chrzastowice.pl
8. Wiktoria Fedunik-Szydełko Inspektor  Referat Organizacyjny - Biuro Rady Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38 774110416 774219666 biuro@chrzastowice.pl