UCHWAŁA NR VI.39.2015 RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice (Dz. U. z 2015 r. poz. 1029 z późn. zm.)


tekst ujednolicony