Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę"

obrazek

    Gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2021 na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.
Dofinansowanie otrzymały 2 szkoły podstawowe z terenu gminy Chrząstowice tj. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu.

Kwota przyznanych przez Ministra środków wynosi ogółem 37.577,00 zł.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Podczas wycieczek w 2021 r., uczniowie szkół zwiedzą następujące punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki:

Klasy I-III Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu:
(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 4.528,00 zł)

 • Radiostacja Gliwice – Muzeum w Gliwicach,
 • Podziemia zabytkowej kopalni rud srebrnonośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”, Tarnowskie Góry.

 

Klasy IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu:
(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 15.000,00 zł)

 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa,
 • Centrum Nauki Kopernik, Warszawa,
 • Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Warszawa,
 • Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów Rzeczypospolitej, Warszawa,
 • Muzeum Narodowe w Warszawie, 
 • Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa.

 

Klasy I-III Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu:
(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 3.049,00 zł)

 • Park Nauki i Rozrywki Krasiejów,
 • Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

 

Klasy IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu:
(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 15.000,00 zł)

 • Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków,
 • Muzeum Narodowe w Krakowie,
 • Kraków - historyczny zespół miasta,
 • Kraków - Kopiec Kościuszki z otoczeniem,
 • Sanktuarium w Łagiewnikach, Kraków
 • Muzeum Narodowe w Krakowie. Sukiennice.

Aby uzyskać dofinansowanie ze środków Ministra, gmina Chrząstowice musiała zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu danej wycieczki. Środki te pochodzą m.in. z wpłat rodziców.
O przyznaniu środków dla szkół decydowała kolejność zgłoszeń. Gratulujemy zatem dyrektorom szkół czujności i cieszymy się, że wszystkie wycieczki, o które wnioskowaliśmy w 2021 r., uzyskały dofinansowane. Uczniom tych placówek życzymy udanych wycieczek.

Pozostałe 2 szkoły podstawowe z terenu gminy Chrząstowice tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębskiej Kuźni zapowiedziały już chęć złożenia wniosków w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w naborze w 2022 r.