Wykaz szkół i placówek niepublicznych

wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę Chrząstowice

Wykaz podawany do publicznej wiadomości na podstawie art. 168 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Lp.

Nazwa szkoły lub placówki

Typ lub rodzaj szkoły lub placówki

Adres szkoły lub placówki

Adres innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie zostało przewidziane

1

Niepubliczne Przedszkole SUCHOBOREK

przedszkole

46-053 Suchy Bór, ul. Leśna 9

x