WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach

Kierownik – Jolanta Kozubska
Chrząstowice, ul. Dworcowa 38
46-053 Chrząstowice
tel. 77 4219220
e-mail: opschrzastowice@op.pl
 
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Chrząstowicach

Dyrektor – Agnieszka Król
Chrząstowice, ul. Ozimska 3a
46-053 Chrząstowice
tel. 77 4219208
e-mail: gbp@biblioteka-chrzastowice.pl
http://www.biblioteka-chrzastowice.pl/

 Facebook - https://pl-pl.facebook.com/GminnaBibliotekaPublicznaChrzastowice

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dańcu

Dyrektor – Jolanta Jokiel
Daniec, ul. Utracka 8
46-053 Chrząstowice
tel. 77 4219677
e-mail: sekretariat@spdaniec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /PSPzpp_Daniec/SkrytkaESP

http://www.spdaniec.pl/

Facebook - www.facebook.com/szkola.daniec

4. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu

Dyrektor – Bożena Styrczewska
Dębie, ul. Wiejska 18
46-053 Chrząstowice
tel. 77 4219616
e-mail: sekretariat@psp-debie.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /PSP_Debie/SkrytkaESP

http://www.psp-debie.pl/

Facebook - https://pl-pl.facebook.com/PSPDebie

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Dębskiej Kuźni

Dyrektor –  Krystyna Jakuczek
W skład Zespołu wchodzi:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębskiej Kuźni
- Publiczne Przedszkole w Dębskiej Kuźni
Dębska Kuźnia, ul. Wiejska 53
46-053 Chrząstowice
tel. 77 4218146
e-mail: sekretariat@debskakuznia.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /ZSP3DKuznia/SkrytkaESP

http://www.debskakuznia.pl

Facebook - https://pl-pl.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-nr-3-w-D%C4%99bskiej-Ku%C5%BAni-1012593802145460/

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach

Dyrektor – dr Anna Gołębiowska
Chrząstowice, ul. Szkolna 1
46-053 Chrząstowice
tel. 77 4219619
e-mail:szkola_chrzastowice@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /PSP_Chrzastowice/SkrytkaESP

https://pspchrzastowice.naszbip.pl/

Facebook - https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Education/PSP-Chrz%C4%85stowice-552771334884981/

7. Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach (z Oddziałem Zamiejscowym w Suchym Borze)

Dyrektor – Helena Staniszewska
Chrząstowice, ul. Szkolna 3a
46-053 Chrząstowice
tel. 77 4219678
e-mail: przedszkole.ch@interia.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /przedszkole_2015/SkrytkaESP

https://ppchrzastowice.szkolnastrona.pl/

Facebook - https://pl-pl.facebook.com/publiczneprzedszkole.wchrzastowicach.9

Oddział Zamiejscowy w Suchym Borze
Suchy Bór, ul. Pawlety 53,
46-053 Chrząstowice
tel. 77 4219776
e-mail: przedszkole.ch@interia.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /przedszkole_2015/SkrytkaESP

https://ppchrzastowice.szkolnastrona.pl/

Facebook - https://pl-pl.facebook.com/publiczneprzedszkole.wchrzastowicach.9