Urząd Gminy Chrząstowice

numery główne na centralę 774219613, 774219896, 774219696

tel/fax 774219666

 

KIEROWNICTWO URZĘDU

Florian Ciecior, Wójt Gminy Chrząstowice, e-mail: fciecior@chrzastowice.pl, pok. 16, tel. 77 4110406

Daria Pawlak, Zastępca Wójta Gminy Chrząstowice, e-mail: dpawlak@chrzastowice.pl, pok. 14, tel. 77 4110404

Teresa Krupska, Skarbnik Gminy, e-mail: skarbnik@chrzastowice.pl, pok. 1, tel. 77 4110411

Brygida Dulęba, Sekretarz Gminy, e-mail: sekretarz@chrzastowice.pl, pok. 14, tel. 77 4110404

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Gabriela Born, Kierownik Referatu, e-mail: kadry@chrzastowice.pl, pok. 15, tel. 77 4110407

Małgorzata Marynowicz, Inspektor, e-mail: sekretariat@chrzastowice.pl, pok. 15, tel. 77 4110401

Wiktoria Fedunik-Szydełko, Inspektor, e-mail: biuro@chrzastowice.pl, BIURO RADY GMINY, pok. 20, tel. 77 4110416

Karol Jakuczek, Podinspektor, e-mail: kjakuczek@chrzastowice.pl, pok. 20, tel. 77 4110416

Paweł Szymski, Informatyk, e-mail: informatyk@chrzastowice.pl, pok. 5, tel. 77 4110419,

Katarzyna Weinhold, Sprzątaczka

Ryszard Wojciechowski, Kierowca samochodu osobowego

 

REFERAT FINANSOWY

Agnieszka Partyka, Zastępca skarbnika, e-mail: budzet@chrzastowice.pl, pok. 8 a, tel. 77 4110409

Magdalena Bac, Inspektor, e-mail: finanse2@chrzastowice.pl, pok. 8a, tel. 77 4219722

Dominika Werner, Inspektor, e-mail: dominika.werner@chrzastowice.pl, pok. 8 a, tel. 77 4110409,

Anna Buhl, Podinspektor, e-mail: wydatki@chrzastowice.pl, pok. 8a, tel. 77 4219722

 

REFERAT PODATKOWY

Beata Bartecka, Kierownik Referatu, e-mail: podatki@chrzastowice.pl, pok. 2, tel. 77 4110405

Anna Talaga, Podinspektor, e-mail: podatki2@chrzastowice.pl, pok. 2, tel. 77 4110405

Barbara Wyrwas, Inspektor, e-mail: odpady@chrzastowice.pl, pok.12, tel. 77 4110415

Regina Buhl, Podinspektor, e-mail: transport@chrzastowice.pl, pok. 12, tel. 77 4110412

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INWESTYCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Małgorzata Jagos, Podinspektor, e-mail: koordynator@chrzastowice.pl, pok. 6, tel. 77 4110413

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Anna Wojdyła, Podinspektor, e-mail: komunalka@chrzastowice.pl, pokój 7, tel. 77 4110408

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I NIERUCHOMOŚCI

Elżbieta Noszczyk, Inspektor, e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl, pokój 7, tel. 77 4110408

  

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Agnieszka Sawlik, Kierownik Referatu, e-mail: zagospodarowanie@chrzastowice.pl, pok. 13, tel. 77 4110403

Jacek Trojan, Podinspektor, e-mail: srodowisko@chrzastowice.pl, pok. 13,  tel. 77 4110410

Anna Bartek, Podinspektor, Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza, e-mail: annabartek@chrzastowice.pl,

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Małgorzata Karasiewicz-Wysińska, Kierownik USC, e-mail: usc@chrzastowice.pl, pok. 8, tel. 77 4110420

Bożena Rudnicka, Z-ca Kierownika USC, e-mail: dowody@chrzastowice.pl, pok. 9, tel. 77 4110402

 

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI

Grażyna Fila, Kierownik Referatu, e-mail: oswiata@chrzastowice.pl , pok. 3, tel. 77 4219456, fax 774110421

Anna Wołowska, Podinspektor, e-mail: edukacja@chrzastowice.pl, pok. 3, tel. 77 4110418

Anna Kurc, Inspektor, e-mail: ug@chrzastowice.pl, pok. 3, tel. 77 41110417

 

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wiesław Mastalerz, Inspektor, e-mail: gczk@chrzastowice.pl, pok. 10-11, tel. 77 4219221

 

REFERAT PROJEKTU

Jolanta Jokiel, Kierownik Referatu Projektu, Koordynator Projektu, tel. 774219677

Mateusz Huk, Starszy Inspektor, Menedżer Projektu, tel. 774219677

Renata Soworka - Podinspektor, Księgowość Projektu, Specjalista ds. promocji i informatyzacji tel. 774219677

 

KONSERWATOR - PALACZ C.O.

Jan Malicki, wz. Rudolf Konieczny

 

ROBOTNIK GOSPODARCZY

Rajmund Kulik