Zarządzenia Wójta Gminy - jako Kierownika Urzędu Gminy Chrząstowice są udostępniane w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Chrząstowice (pok. nr 20) w godzinach pracy Urzędu.

W załączeniu publikujemy rejestry zarządzeń.