UWAGA!!! KONKURSY OFERT

 

I. Ewidencja organizacji pozarządowych z siedzibą w gminie Chrząstowice:
  1. Zarząd  Oddziału Gminnego ZOSP  RP w Chrząstowicach
  2. OSP Chrząstowice
  3. OSP Daniec
  4. OSP Dębie
  5. OSP Dębska Kuźnia
  6. OSP Falmirowice
  7. OSP Suchy Bór
  8. 1. FC Chronstau-Chrząstowice

               9. LZS Unia Raszowa – Daniec
10. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Zarząd  Gminny + 8 kół  terenowych
11. Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki w Dębiu
12. Stowarzyszenie Przyszłość Chrząstowic
13. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór
14. Stowarzyszenie Monar w Zbicku 
15. Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich  w Dębiu
16. Stowarzyszenie Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej

             17. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Chrząstowicach

             18. Fundacja Flexi Mind

             19. Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni

                    20. Klub Siatkarski Volley Chrząstowice             

                    21. Klub Sportowy "ZRYW" Chrząstowice                                       

 

II. Ewidencja organizacji pozarządowych z siedzibą poza gminą Chrząstowice, działających na rzecz jej mieszkańców:
  1. LKS Ziemia Opolska
  2. Polski Związek Niewidomych – Rejon Opole
  3. Opolski Klub Karate Kyokushin w Opolu
  4. Stowarzyszenie „Laboratorium Zmiany” z siedzibą w Opolu
  5. Stowarzyszenie Kalejdoskop Tarnów Opolski
  6. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Ozimku

 

III. Status organizacji pożytku publicznego posiadają:
      1) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu
      2) Stowarzyszenie Monar w Zbicku
      3) Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki w Dębiu

 

 

 

Z ramienia Urzędu Gminy Chrząstowice, osobą wyznaczoną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi jest Insp. Anna Kurc tel. 774110417, e-mail: ug@chrzastowice.pl

 

 

Dane kontaktowe:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Adres organizacji

Email

Osoba do kontaktu

1.

Zarząd  Oddziału Gminnego ZOSP  RP w Chrząstowicach

46-053 Chrząstowice ul. Dworcowa 38

 

 

2.

OSP Chrząstowice

Chrząstowice

ul. Dworcowa 1

ospchrzastowice@tlen.pl

Tomasz Kowalczyk

3.

OSP Daniec

Daniec ul. Dąbrowicka 3

ospdaniec307@gmail.com

Łukasz Glensk

4.

OSP Dębie

Dębie

ul. Zielona 2

ospdebie@debie.pl

Tomasz Kurc

5.

OSP Dębska Kuźnia

Dębska Kuźnia

 ul. Kolonia 12

osp_dk@infra.pl 

Mirosław Pasoń

6.

OSP Falmirowice

Falmirowice

 ul. Wiejska 37

ospfalmirowice@wp.pl

Janusz Hasterok

7.

OSP Suchy Bór

Suchy Bór

 ul. Palety 66

straz@straz.opole.pl

Łukasz Nowak

8.

1. FC Chronstau-Chrząstowice

Chrząstowice

ul. Ozimska 3a

 

Mateusz Walecko

9.

Klub Siatkarski Volley Chrząstowice

Suchy Bór

ul. Pawlety 26

 volleychrzastowice@gmail.com

Bartłomiej Baniak

10.

LZS Unia Raszowa – Daniec

Daniec

ul. Dębskiej Kuźni 11

porada.artur@vp.pl

Artur Porada

11.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim –  Zarząd  Gminny

 

 

 

 

Irena Łysy-Cichon

12.

Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki w Dębiu

Dębie

ul. Wiejska 4

 

Teresa Miketa

13.

Stowarzyszenie Przyszłość Chrząstowic

46-053 Chrząstowice ul. Ozimska 3a 

kontakt@przyszlosc-chrzastowic.pl 

Artur Cebula

14.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

Suchy Bór

ul. Szkolna 2/2

stowarzyszenie@suchybor.com.pl

Joanna Kasprzak-Dżyberti

 

15.

Stowarzyszenie Monar w Zbicku

Zbicko Lędziny

ul. Leśna 2

zbicko@monar.pl

Roman Piniaś

16.

Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich  w Dębiu

Dębie

ul. Raszowska 24

maria@atcl.com.pl

Maria Kalczyńska

17.

Stowarzyszenie Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej

45-240 Opole

ul. Wiejska 111

tel. 795257934

Monika Grad

18. Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 8 debska.kuznia@wp.pl

Przemysław Nijakowski

19.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Chrząstowicach

Chrząstowice 

ul. Ozimska  1A

774219066

 

20. 

Fundacja Flexi Mind

Dębska Kuźnia

ul. Ozimska 12

biuro@fleximind.pl

www.fleximind.pl

774548667

502533647

Iwona Niedojadło

 

21. 

Klub Sportowy "ZRYW" Chrząstowice

Chrząstowice,

ul. Olimpijczyków 8

zarzad@zryw.org

Artur Cebula

 

PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

INICJATYWA LOKALNA