Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych

 

W celu złożenia pisma za pośrednictwem Internetu do Urzędu Gminy Chrząstowice konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP  (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej) oraz posiadanie profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

    I.    Za pomocą platformy ePUAP

Postępując zgodnie z zamieszczoną instrukcją na stronie portalu ePUAP.

W tym przypadku wniosek powinien zostać przesłany i opatrzony bezpłatnym profilem zaufanym , lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Chrząstowice.

Bezpośredni adres skrzynki Urzędu Gminy Chrząstowice na platformie ePUAP to:  /UG_Chrzastowice/SkrytkaESP lub /UG_Chrzastowice/skrytka

 II.    Osobiście w Urzędzie Gminy

Dostarczenie pisma w godzinach pracy urzędu do sekretariatu Urzędu Gminy Chrząstowice (pok. 15) na następujących nośnikach danych:

 • pamięć masowa USB (pendrive),
 • dysk zewnętrzny,
 • płyta CD/DVD.

Przed wczytaniem danych informatyczny, nośniki danych zostaną przeskanowane programem antywirusowym.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych:

    1.    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub bezpłatnym profilem zaufanym (w przypadku korzystania z platformy ePUAP). 

    2.    Akceptowalne formaty załączników:

 • DOC, DOCX, RTF,
 • XLS, XLSX,
 • CSV,
 • TXT,
 • GIF, TIF, BMP, JPG,
 • PDF,
 • ZIP,
 • WAW, MP3, AVI, MPG,

    3.    Maksymalny rozmiar dokumentu: 5 MB.

    4.    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.