Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni mieszkańcy Gminy Chrząstowice, uprzejmie informujemy, że obowiązujący druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi publikujemy w załączeniu w wersji word (do elekronicznego wypełnienia) i w wersji pdf do ręcznego uzupełnienia.

Deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, bądź do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.    

Wypełnione druki należy dostarczyć do Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice.