Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni mieszkańcy Gminy Chrząstowice, uprzejmie informujemy, że obowiązujący druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi publikujemy w załączeniu w wersji word (do elekronicznego wypełnienia) i w wersji pdf do ręcznego uzupełnienia.

Deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, bądź 14 dni od dnia wystąpienia zmian będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wypełnione druki należy dostarczyć do Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice.