Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Chrząstowice

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


GMINA CHRZĄSTOWICE
    Informacje o gminie (1)
    Herb i flaga gminy (1)
    Statut Gminy (1)
    Strategia Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024 (1)
    Plany odnowy miejscowości (9)
    Raport o stanie gminy (7)
    Honorowi Obywatele Gminy Chrząstowice (17)

WŁADZE I STRUKTURA
    Rada Gminy Chrząstowice (0)
        Skład Rady Gminy (13)
        Kontakt z radnymi (1)
        Sesje Rady Gminy Chrząstowice (0)
            Sesje Rady Gminy - Kadencja 2018-2023 (43)
            Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018 (34)
            Sesje Rady Gminy - Kadencja 2010-2014 (36)
            Sesje Rady Gminy - Kadencja 2006-2010 (2)
            Sesje Rady Gminy - Kadencja 2002-2006 (1)
        eSesja.pl (1)
        Transmisje sesji Rady Gminy Chrząstowice (0)
            Kadencja 2018-2023 (1)
        Interpelacje i zapytania radnych (1)
            Interplacje i zapytania radnych - Kadencja 2018-2023 (0)
        Głosowania imienne radnych (0)
            Kadencja 2018-2023 (42)
        Składy osobowe Komisji Rady Gminy (0)
            Komisja Gospodarki i Finansów Komunalnych (5)
            Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej (5)
            Komisja Rewizyjna (5)
            Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (5)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
        Plany pracy komisji (0)
            Plany pracy komisji na 2004 rok (1)
            Plany pracy komisji na 2005 rok (1)
            Plany pracy komisji na 2006 rok (1)
            Plany pracy komisji na 2007 rok (1)
            Plany pracy komisji na 2008 rok (2)
            Plany pracy komisji na 2009 rok (1)
            Plany pracy komisji na 2010 rok (1)
            Plany pracy komisji na 2011 rok (1)
            Plany pracy komisji na 2012 rok (1)
            Plany pracy komisji na 2013 rok (1)
            Plany pracy Komisji na 2014 rok (1)
            Plany pracy Komisji na 2015 rok (1)
            Plany pracy Komisji na 2016 rok (1)
            Plany pracy Komisji na 2017 rok (1)
            Plany pracy Komisji na 2018 rok (1)
            Plany pracy Komisji na 2019 rok (1)
            Plany pracy Komisji na 2020 rok (1)
            Plany pracy Komisji na 2021 rok (1)
            Plany pracy Komisji na 2022 rok (1)
        Posiedzenia Komisji Rady (0)
            Komisja Gospodarki i Finansów Komunalnych (0)
                Posiedzenia - Kadencja 2006-2010 (25)
                Posiedzenia - Kadencja 2010-2014 (16)
                Posiedzenia - Kadencja 2014-2018 (21)
                Posiedzenia - Kadencja 2018-2023 (29)
            Komisja Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (0)
                Posiedzenia - Kadencja 2006-2010 (22)
                Posiedzenia - Kadencja 2010-2014 (26)
                Posiedzenia - Kadencja 2014-2018 (19)
                Posiedzenia - Kadencja 2018-2023 (23)
            Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i pomocy Społecznej (0)
                Posiedzenia - Kadencja 2006-2010 (29)
                Posiedzenia - Kadencja 2010-2014 (22)
                Posiedzenia - Kadencja 2014-2018 (18)
                Posiedzenia - Kadencja 2018-2023 (17)
            Komisja Rewizyjna (0)
                Posiedzenia - Kadencja 2006-2010 (23)
                Posiedzenia - Kadencja 2010-2014 (18)
                Posiedzenia - Kadencja 2014-2018 (17)
                Posiedzenia - Kadencja 2018-2023 (19)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (0)
                Posiedzenia - Kadencja 2018-2023 (10)
            Wspólne posiedzenia Komisji (0)
                Posiedzenia - Kadencja 2006-2010 (4)
                Posiedzenia - Kadencja 2010-2014 (8)
                Posiedzenia - Kadencja 2014-2018 (10)
                Posiedzenia - Kadencja 2018-2023 (9)
            Komisje doraźne (0)
                Kadencja 2014-2018 (4)
    Wójt Gminy Chrząstowice (0)
        Wójt (3)
        Zastępca Wójta (1)
        Sekretarz Gminy (1)
        Skarbnik Gminy (1)
    Urząd Gminy Chrząstowice (0)
        Kontakt, godziny pracy (1)
        Regulamin organizacyjny (1)
        Referaty i stanowiska (1)
    Jednostki organizacyjne (1)
    Jednostki pomocnicze - SOŁECTWA (0)
        Statuty sołectw (1)
        Sołtysi i Rady Sołeckie w gminie Chrząstowice (0)
            Sołtysi i Rady Sołeckie (Kadencja 2006-2010) (1)
            Sołtysi i Rady Sołeckie (Kadencja 2010-2014) (1)
            Sołtysi i Rady Sołeckie (Kadencja 2014-2018) (2)
            Sołtysi i Rady Sołeckie (Kadencja 2019-2023) (3)
        Narady Wójta z sołtysami (0)
            Narady Wójta z sołtysami (kadencja 2010-2014) (4)
            Narady Wójta z sołtysami (kadencja 2014-2018) (9)
            Narady Wójta z sołtysami (kadencja 2019-2023) (11)
    Organizacje pozarządowe (1)

PRAWO LOKALNE
    Baza Aktów Własnych (1)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Kadencja 1990-1994 (145)
        Kadencja 1994-1998 (210)
        Kadencja 1998-2002 (249)
        Kadencja 2002-2006 (276)
        Kadencja 2006-2010 (320)
        Kadencja 2010-2014 (300)
        Kadencja 2014-2018 (278)
        Kadencja 2018-2023 (331)
    Projekty uchwał Rady Gminy (0)
        Kadencja 2002-2006 (19)
        Kadencja 2006-2010 (40)
        Kadencja 2010-2014 (36)
        Kadencja 2014-2018 (34)
        Kadencja 2018-2023 (43)
    Zarządzenia Wójta (0)
        Zarządzenia Wójta - Kadencja 2002-2006 (158)
        Zarządzenia Wójta - Kadencja 2006-2010 (320)
        Zarządzenia Wójta - Kadencja 2010-2014 (390)
        Zarządzenia Wójta - Kadencja 2014-2018 (431)
        Zarządzenia Wójta - kadencja 2018-2023 (507)
    Zarządzenia Wójta jako Kierownika Urzędu Gminy (1)
    Akty prawa miejscowego (4)
        Zbiór aktów prawa miejscowego (1)
    Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych (1)
    Kontrole (0)
        Kontrole zewnętrzne (0)
            ROK 2004 (10)
            ROK 2005 (3)
            ROK 2006 (5)
            ROK 2007 (4)
            ROK 2008 (4)
            ROK 2009 (8)
            ROK 2010 (3)
            ROK 2011 (7)
            ROK 2012 (7)
            ROK 2013 (3)
            ROK 2014 (3)
            ROK 2015 (8)
            ROK 2016 (2)
            ROK 2017 (1)
            ROK 2018 (3)
            ROK 2019 (3)
            ROK 2020 (2)
            ROK 2021 (2)
            ROK 2022 (1)

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE
    KARTY USŁUG (0)
        REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI (4)
        REFERAT ORGANIZACYJNY (4)
        REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI (2)
        REFERAT PODATKOWY (14)
        REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH (20)
        URZĄD STANU CYWILNEGO (22)
        REFERAT FINANSOWY (5)
        REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (21)
    Sposoby wnoszenia pism w postaci elektronicznej (1)
    Przyjmowanie i załatwianie spraw (1)
    Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków (1)
    Obsługa osób niepełnosprawnych (1)
    Podatek VAT (2)
    Petycje (0)
        Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji - wyjaśnienia (1)
        Rejestr petycji (5)
        Roczne informacje o rozpatrzonych petycjach (7)
        Ogłoszenia dotyczące petycji wielokrotnej (1)

WYBORY / REFERENDA / KONSULTACJE SPOŁECZNE
    Wybory (0)
        Wybory samorządowe 2014-2018 (31)
        Wybory sołtysów i rad sołeckich 2014-2018 (20)
        Wybory ponowne do Rady Gminy Chrząstowice w okręgu wyborczym nr 2 (12)
        Wybory Prezydenta RP 2015 (23)
        Wybory ławników na kadencję 2016-2019 (4)
        Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 (17)
        Wybory uzupełniające sołtysa wsi Suchy Bór 2014-2018 (2)
        Wybory uzupełniające sołtysa wsi Dębie 2014-2018 (2)
        Wybory samorządowe 2018 - 2023 (43)
        Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019-2023 (20)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (14)
        Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 (21)
        Wybory uzupełniające sołtysa wsi Niwki 2019-2023 (2)
        Wybory Prezydenta RP 2020 (20)
    Referenda (0)
        Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r. (20)
    Konsultacje społeczne (0)
        ROK 2007 (0)
            2007 - Konsultacje społeczne w sprawie zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych (sołectw) (4)
            2007 - Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości narodowej (4)
        ROK 2010 (0)
            2010 - Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podm. prow. dział..... na 2011 rok (3)
        ROK 2011 (0)
            2011 - Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy z org. pozarząd. i innymi podmiotami (...) na rok 2012 (2)
            2011 - Konsultacje w sprawie zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (3)
        ROK 2012 (0)
            2012 - Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2013 (2)
        ROK 2013 (0)
            2013 - Konsultacje w sprawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. (2)
            2013 - Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi (...) na 2014 r. (3)
        ROK 2014 (0)
            2014 - Konsultacje w sprawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. (2)
            2014 - Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi (...) na 2015 r. (2)
            2014 - Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024 (2)
            2014 - Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczeg. kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publ. w r (2)
            2014 - Konsultacje projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gm. Programu Profilaktyki i Rozw. Problemów Alkoholowych (2)
            2014 - Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Chrząstowice dot. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i (2)
        Rok 2015 (0)
            2015 - Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi (...) na 2016 r. (2)
        Rok 2016 (0)
            2016 - Konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Opolskiegow przedmiocie zmiany dotychczasowych granic Powiatu Opolskiego (1)
            2016 - Konsultacje społeczne w sprawie projektu Statutu Gminy Chrząstowice (2)
            2016 - Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi (...) na 2017 r. (2)
        Rok 2017 (0)
            2017 - Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi (...) na 2018 r. (2)
            2017 - Kosultacje społeczne projektu „PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY CHRZĄSTOWICE” (1)
        Rok 2018 (0)
            2018 - Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu podziału Gminy Chrząstowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (2)
            2018 - Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu podziału Gminy Chrząstowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (2)
            2018 - Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi (...) na 2019 r. (2)
        Rok 2019 (0)
            2019 - Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok (2)
        Rok 2020 (0)
            Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok (2)
        ROK 2021 (0)
            Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok (2)
        ROK 2022 (0)
            Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulicy Kotorska na odcinku działki nr 104 k.m.1 obręb Chrząstowice (2)

FINANSE I MAJĄTEK GMINY
    Budżet Gminy (0)
        Budżet gminy na 2022 rok (0)
            Projekt budżetu Gminy Chrząstowice na 2022 rok (1)
            Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027 (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) (6)
            Budżet Gminy Chrząstowice na 2022 rok wraz ze zmianami wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego (1)
            Wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany (1)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu gminy Chrząstowice za 2022 rok i wieloletniej prognozy finansowej (3)
        Budżet gminy na 2021 rok (0)
            Budżet Gminy Chrząstowice na rok 2021 wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego (1)
            Wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany (1)
            Projekt budżetu Gminy Chrząstowice na 2021 rok (1)
            Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026 (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) (7)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu gminy Chrząstowice za 2021 rok i wieloletniej prognozy finansowej (5)
        Budżet gminy na 2020 rok (0)
            Budżet Gminy Chrząstowice na rok 2020 wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego (1)
            Wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany (1)
            Projekt budżetu Gminy Chrząstowice na 2020 rok (1)
            Projekt wieloletniej prognozy finansowej (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) (6)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu gminy Chrząstowice za 2020 rok i wieloletniej prognozy finansowej (5)
        Budżet gminy na 2019 rok (0)
            Projekt budżetu gminy Chrząstowice na 2019 rok (1)
            Projekt wieloletniej prognozy finansowej (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) (6)
            Budżet Gminy Chrząstowice na rok 2019 wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego (1)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu gminy Chrząstowice za 2019 rok i wieloletniej prognozy finansowej (5)
        Budżet gminy na 2018 rok (0)
            Budżet Gminy Chrząstowice na rok 2018 wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego (1)
            Projekt budżetu gminy Chrząstowice na 2018 rok (1)
            Projekt wieloletniej prognozy finansowej (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) (8)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu gminy Chrząstowice za 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej (5)
            Sprawozdania finansowe gminnych jednostek organizacyjnych za 2018 rok (5)
        Budżet gminy na 2017 rok (0)
            Budżet gminy Chrząstowice na 2017 rok wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego (1)
            Projekt budżetu Gminy Chrząstowice na 2017 rok (1)
            Projekt wieloletniej prognozy finansowej (1)
            Opinie RIO (6)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej (5)
        Budżet gminy na 2016 rok (0)
            Budżet gminy Chrząstowice na 2016 rok wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego (1)
            Wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany (1)
            Projekt budżetu Gminy Chrząstowice na 2016 rok (1)
            Projekt wieloletniej prognozy finansowej (1)
            Opinie RIO (6)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej (4)
        Budżet gminy na 2015 rok (0)
            Uchwała budżetowa na 2015 r. wraz ze zmianami (1)
            Projekt budżetu gminy Chrząstowice na 2015 rok (1)
            Plan finansowy Urzędu Gminy Chrząstowice na 2015 rok wraz ze zmianami (1)
            Wieloletnia prognoza finansowa wraz ze zmianami (1)
            Projekt wieloletniej prognozy finansowej (1)
            Opinie RIO (6)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej (3)
        Budżet gminy na 2014 rok (0)
            Uchwała budżetowa na 2014 r. wraz ze zmianami (1)
            Projekt budżetu na 2014 rok (1)
            Plan finansowy Urzędu Gminy Chrząstowice na 2014 rok (1)
            Wieloletnia prognoza finansowa wraz ze zmianami (1)
            Opinie RIO (6)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu gminy (2)
        Budżet gminy na 2013 rok (0)
            Uchwała budżetowa na 2013 wraz ze zmianami (1)
            Projekt budżetu gminy na 2013 rok (1)
            Plan finansowy Urzędu Gminy Chrząstowice na 2013 rok (1)
            Projekt wieloletniej prognozy finansowej (1)
            Opinie RIO (6)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu gminy (4)
        Budżet gminy na 2012 rok (0)
            Uchwała budżetowa na rok 2012 wraz z aktami zmieniającymi (1)
            Plan finansowy Urzędu Gminy (1)
            Wieloletnia prognoza finansowa (1)
            Opinie RIO (8)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu gminy (4)
        Budżet gminy na 2011 rok (0)
            Uchwała budżetowa na rok 2011 (1)
            Akty zmieniające - uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta dot. zmian w budżecie (1)
            Plan finansowy Urzędu Gminy (1)
            Wieloletnia prognoza finansowa (1)
            Opinie RIO (6)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu (2)
        Budżet gminy na 2010 rok (0)
            Uchwała budżetowa na rok 2010 (1)
            Akty zmieniające - uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta dot. zmian w budżecie (1)
            Plan finansowy Urzędu Gminy (1)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu gminy (4)
            Opinie RIO (3)
        Budżet gminy na 2009 rok (0)
            Uchwała budżetowa na rok 2009 (1)
            Akty zmieniające - uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok (1)
            Układ wykonawczy (1)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu gminy (3)
        Budżet gminy na 2008 rok (0)
            Uchwała budżetowa na 2008 rok (1)
            Akty zmieniające - uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok (1)
            Układ wykonawczy (1)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu gminy (4)
        Budżet gminy na 2007 rok (0)
            Uchwała budżetowa na 2007 rok (1)
            Akty zmieniające - uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (1)
            Układ wykonawczy (1)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu gminy (5)
            Opinie RIO (2)
        Budżet gminy na 2006 rok (0)
            Uchwała budżetowa na 2006 rok (1)
            Akty zmieniające - uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok (1)
            Układ wykonawczy (1)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu gminy (4)
            Opinie RIO (4)
        Budżet gminy na 2005 rok (0)
            Uchwała budżetowa na 2005 rok (1)
            Akty zmieniające - uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok (8)
            Układ wykonawczy (1)
            Sprawozdania, informacje z wykonania buidżetu (2)
            Opinie RIO (4)
        Budżet gminy na 2004 rok (0)
            Budżet na 2004 rok (10)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu (1)
            Opinie RIO (1)
        Budżet gminy na 2003 rok (0)
            Budżet na 2003 rok (10)
            Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu (1)
            Opinie RIO (3)
    Fundusz Sołecki (0)
        Dokumenty do pobrania (dla sołtysów) (8)
        Przepisy prawne (1)
        Wysokość środków przypadających sołectwom (11)
        Zadania sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego (0)
            2010 rok (1)
            2011 rok (1)
            2012 rok (1)
            2013 rok (2)
            2014 rok (2)
            2015 rok (3)
            2016 rok (3)
            2017 rok (3)
            2018 rok (2)
            2019 rok (2)
            2020 rok (2)
            2021 rok (2)
            2022 rok (1)
    Podatki i opłaty lokalne (2)
    Deklaracje i informacje podatkowe - do pobrania (2)
    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
    Jawność i przejrzystość finansów publicznych (0)
        Ulgi, umorzenia, odroczenia podatków i opłat (14)
        Pomoc publiczna (16)
        Poręczenia i gwarancje (0)
    Mienie komunalne gminy (16)

OŚWIATA W GMINIE
    Terminy rekrutacji do szkół i przedszkoli (2)
    Kryteria naboru do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych (1)
    Konkursy przedmiotowe (2)
    Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i jej aktualizacje (0)
        Rok 2017 - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i jej aktualizacje (1)
        Rok 2018 - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i jej aktualizacje (1)
        Rok 2019 - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i jej aktualizacje (3)
        Rok 2020 - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i jej aktualizacje (3)
        Rok 2021 - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i jej aktualizacje (3)
        Rok 2022 - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i jej aktualizacje (4)
    Dyżury publicznych przedszkoli podczas wakacji (2)
    Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice (1)
    Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę" (1)
    Wykaz szkół i placowych niepublicznych (1)
    Składanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (1)
    Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (1)

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
    Plany Zagospodarowania Przestrzennego (16)
        Chrząstowice (2)
        Dąbrowice (1)
        Dębie (3)
        Dębska Kuźnia (2)
        Daniec (2)
        Falmirowice (3)
        Niwki (4)
        Lędziny (2)
        Suchy Bór (5)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
    Nieruchomości (0)
        Rok 2014 (10)
        Rok 2015 (5)
        Rok 2016 (7)
        Rok 2017 (16)
        Rok 2018 (6)
        Rok 2019 (7)
        Rok 2020 (11)
        Rok 2021 (8)
        Rok 2022 (17)
    Konkursy ofert (0)
        Na rok 2022 (0)
            Konkurs ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (6)
            Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej (3)
            Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (3)
            Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (3)
            Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych (3)
            Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (3)
        Na rok 2021 (2)
            Konkurs ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (3)
            Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (3)
            Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej (3)
            Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (3)
            Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (3)
            Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych (3)
        Na rok 2020 (0)
            Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (3)
            Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych (3)
            Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (3)
            Konkurs ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (3)
            Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej (3)
            Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym (3)
        Na rok 2019 (1)
            Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (3)
            Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych (3)
            Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (3)
            Konkurs ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (3)
            Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej (3)
            Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (3)
            Sprzedaż drewna tartacznego (2)
            Sprzedaż drewna tartacznego II (4)
            Sprzedaż drewna opałowego (2)
            Sprzedaż drewna opałowego II (2)
        Na rok 2018 (0)
            Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (3)
            Konkurs ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (2)
            Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej (3)
            Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych (3)
            Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (3)
            Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (3)
            Azbest (1)
            Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (2)
            Sprzedaż drewna opałowego (2)
        Na rok 2017 (1)
            Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (3)
            Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej (2)
            Sprzedaż drewna tartacznego (4)
            Konkurs ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (2)
            Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (3)
            Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych (3)
            Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (3)
            Ogłoszenie o konkursie ofert na usunięcie azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z nieruchomości z terenu gminy Chrząstowice (2)
            Sprzedaż drewna tartacznego (1)
            Sprzedaż drewna opałowego (2)
            Wybór Inspektora Nadzoru - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice (1)
            Sprzedaż drewna (2)
        Na rok 2016 (0)
            Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (3)
            Konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narod.; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narod. (3)
            Konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (3)
            Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej (3)
            Konkurs ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (2)
            Sprzedaż drewna (2)
            Sprzedaż drewna opałowego (2)
            Usuwanie azbestu (2)
        Na rok 2015 (0)
            Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (3)
            Konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (3)
            Konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narod.; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narod. (3)
            Konkurs ofert dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. (3)
            Konkurs ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (1)
        Na rok 2014 (0)
            Konkursy ofert na zadanie pn. "Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Chrząstowice" (12)
            Konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodo (3)
            Konkursy ofert dot. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (6)
            Konkurs ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (2)
            Konkurs ofert dot. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (3)
            Konkurs ofert dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. (3)
        Na rok 2013 (0)
            Konkurs ofert dot. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (3)
            Konkursy ofert dot. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (6)
            Konkursy ofert dot. realizacji zadań publ. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (5)
        Rok 2012 (0)
            Konkurs ofert dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. (3)
            Konkurs dot. organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka (3)
            Konkurs ofert dot. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (3)
            Konkurs ofert dot. upowszechniania kultury fizycznej i sportu (3)
            Konkurs ofert dot. działań opiekuńczo-wychowawczych (3)
        Rok 2011 (14)
        Rok 2010 (6)
        Rok 2009 (12)
        Rok 2008 (16)
        Rok 2007 (12)
        Rok 2006 (10)
    Małe granty (0)
        Rok 2016 (2)
        Rok 2015 (1)
        Rok 2013 (2)
        Rok 2012 (2)
        Rok 2011 (1)
        Rok 2010 (2)
        Rok 2022 (2)
    Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (17)
    Praca w Urzędzie Gminy (21)
    Inne oferty pracy (0)
    Ogłoszenia o sesjach, zebraniach wiejskich i innych spotkaniach (172)
    Inne (39)
    Inwestycja celu publicznego (4)
    Regulamin korzystania z darmowego punktu dostępu do Internetu Hotspot (1)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / PRZETARGI
    Zamówienia publiczne - przetargi (0)
        ROK 2022 (1)
            Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice – etap III (6)
            Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach (4)
            Modernizacja źródeł ciepła wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębiu (6)
            Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach (6)
            Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kolonia 12 w miejscowości Dębska Kuźnia (4)
            Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Chrząstowice (5)
            Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Chrząstowice (7)
            Budowa świetlicy wiejskiej w Niwkach (5)
            Dowóz dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Chrząstowice w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych na rok szkolny 2022/2023 wraz z zapewnieniem opiekun (5)
            Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kolonia 12 w miejscowości Dębska Kuźnia (5)
            Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów i oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Chrząstowice (5)
        ROK 2021 (1)
            Przebudowa drogi gminnej ul. Wrzosowej w Suchym Borze (6)
            Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębie (7)
            Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Chrząstowice (6)
            Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Chrząstowice (5)
            Ocieplenie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Publicznego Przedszkola, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zaplecza sportowego w Chrząstowicach (6)
            Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Chrząstowice w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych na rok szkolny 2021/2022 wraz z zapewnieniem opiekunów w autobusach (6)
            Rozbudowa drogi gminnej ul. Kotorskiej w Chrząstowicach (4)
            Rozbudowa drogi gminnej ul. Kotorskiej w Chrząstowicach (5)
            Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Dom Dziennego Pobytu w Chrząstowicach (6)
            Modernizacja dróg gminnych - ul. Olimpijczyków w Chrząstowicach oraz ul. Wiejskiej w Niwkach (7)
            Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w gminie Chrząstowice (5)
            Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Chrząstowice (5)
        Rok 2020 (1)
            Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chrząstowice (3)
            Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chrząstowice (4)
            Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Lędzinach (4)
            Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Chrząstowice (9)
            Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Chrząstowice (4)
            Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice - etap I (4)
            Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice - etap II (8)
            Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni (4)
        Rok 2019 (1)
            Przebudowa drogi gminnej nr 103426O ulicy Polnej w Chrząstowicach (4)
            Termomodernizacja budynku klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach (8)
            Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach rowerowych Gminy Chrząstowice (2)
            Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach rowerowych Gminy Chrząstowice (4)
            Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dańcu w ramach projektu pn. "Radość z rozwoju współpracy na pograniczu czesko-polskim" (6)
            Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Chrzastowice (3)
            Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Chrząstowice (5)
            Rozbudowa wodociągu gminnego o nową sieć wodociągową Suchy Bór - Lędziny (6)
            Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwki (4)
            Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Chrząstowice w formie zakupu biletów miesięcznych (4)
            Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej i obiektów Gminy Chrząstowice (4)
            Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni (5)
            Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Chrząstowicach (4)
        Rok 2018 (1)
            Przebudowa drogi gminnej nr 103411 O Suchy Bór - Chrząstowice (4)
            Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Chrząstowice (4)
            Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752 O Suchy Bór - Lędziny (3)
            Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752O Suchy Bór - Lędziny (6)
            "Rozbudowa zaplecza sportowego na boisku w Chrząstowicach" w zakresie robót wykończeniowych, przy ul. Ozimskiej 3A w Chrząstowicach (4)
            Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: " Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752 O Suchy Bór- Lędziny" (6)
            Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Chrząstowice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (7)
        Rok 2017 (1)
            Rozbudowa zaplecza sportowego na boisku w Chrząstowicach - I etap (4)
            Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Chrząstowice (4)
            Termomodernizacja i przebudowa budynku archiwum w Urzędzie Gminy Chrząstowice (4)
            Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Chrząstowice (4)
            Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Chrząstowice w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych na lata szkolne 2017/2018, 2018/2019 (2)
            Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Chrząstowice w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych na lata szkolne 2017/2018, 2018/2019 (4)
            Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice (8)
            "Rozbudowa zaplecza sportowego na boisku w Chrząstowicach - I etap " w zakresie konstrukcji nośnej rozbudowy przy ul. Ozimskiej 3A w Chrząstowicach (3)
            Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Chrząstowice w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (2)
            "Rozbudowa zaplecza sportowego na boisku w Chrząstowicach - I etap " w zakresie konstrukcji nośnej rozbudowy przy ul. Ozimskiej 3A w Chrząstowicach (4)
            Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej i obiektów Gminy Chrząstowice (7)
        Rok 2016 (1)
            Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Chrząstowice (3)
            Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkól w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 (4)
            UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY CHRZĄSTOWICE (3)
            OSP Suchy Bór - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Borze (7)
            Przebudowa drogi gminnej ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni (4)
        Rok 2015 (0)
            Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Chrząstowice (3)
            Przebudowa boiska LZS w Chrząstowicach - I etap (5)
            Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów i oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Chrząstowice (4)
        Rok 2014 (0)
            Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Chrząstowice (3)
            Przetarg na wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Chrząstowie (3)
            Przetarg na dowóz uczniów wraz z opiekunami do przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Chrząstowice (4)
            Termomodernizacja Przedszkola w Suchym Borze (2)
            Termomodernizacja i remont budynku PP w Suchym Borze (3)
            Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej (4)
            Przetarg na modernizację i poszerzenie oferty ścieżek rowerowych (4)
            Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów i oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Chrząstowice (4)
            Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębiu (5)
        Zamówienia publiczne do 130 000 zł (0)
            Rok 2020 (0)
                "Unieszkodliwiwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chrząstowice w 2020 r. (2)
                Usuuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nwaozach i typu Big Bag z terenu gminy Chrząstowice (2)
            Rok 2021 (2)
            Rok 2022 (4)
                Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chrząstowice w roku 2022 (2)

OCHRONA ŚRODOWISKA
    Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (0)
        A-Wnioski o wydanie decyzji (0)
            Rok 2006 (1)
            Rok 2007 (4)
            Rok 2008 (4)
            Rok 2009 (4)
            Rok 2010 (4)
            Rok 2011 (134)
            Rok 2012 (126)
            Rok 2013 (136)
            Rok 2014 (150)
            Rok 2015 (165)
            Rok 2016 (195)
            Rok 2017 (18)
            Rok 2018 (11)
            Rok 2019 (10)
            Rok 2020 (9)
            Rok 2021 (10)
            Rok 2022 (5)
        B-Decyzje i postanowienia (0)
            Rok 2006 (1)
            Rok 2007 (4)
            Rok 2008 (4)
            Rok 2009 (4)
            Rok 2010 (4)
            Rok 2011 (127)
            Rok 2012 (116)
            Rok 2013 (128)
            Rok 2014 (146)
            Rok 2015 (158)
            Rok 2016 (190)
            Rok 2017 (19)
            Rok 2018 (10)
            Rok 2019 (9)
            Rok 2020 (7)
            Rok 2021 (7)
            Rok 2022 (7)
        C-Projekty polityk, strategii, planów lub programów (0)
            Rok 2011 (2)
            Rok 2013 (3)
            Rok 2014 (3)
            Rok 2015 (1)
            Rok 2016 (2)
            ROK 2020 (1)
            ROK 2021 (2)
        D-Polityka, strategia, plan lub program (0)
            Rok 2011 (1)
            Rok 2013 (1)
            Rok 2014 (4)
            Rok 2015 (1)
            Rok 2016 (3)
            ROK 2021 (1)
        E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach (0)
            Rok 2011 (2)
            Rok 2013 (2)
            Rok 2014 (1)
            Rok 2017 (2)
            Rok 2018 (1)
            Rok 2019 (1)
            Rok 2020 (1)
            Rok 2022 (1)
        F-Prognozy oddziaływania na środowisko (0)
            Rok 2011 (1)
            Rok 2013 (3)
            Rok 2014 (3)
        G-Wykazy, zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (0)
        I-Inne dokumenty (0)
            Rok 2014 (0)
            Rok 2015 (0)
    Decyzje środowiskowe (55)
        Rok 2011 (4)
        Rok 2012 (10)
        Rok 2013 (4)
        Rok 2014 (9)
        Rok 2015 (3)
        Rok 2016 (11)
        Rok 2017 (6)
        Rok 2018 (4)
        Rok 2019 (8)
        Rok 2020 (5)
        Rok 2021 (9)
        Rok 2022 (15)
    Sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami (2)
    Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Chrząstowice (5)
        Rok 2021 (3)
    Komunikaty (37)
    Założenia do gminnego planu energetycznego Chrząstowice 2010 (1)
    Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Chrząstowice na lata 2010-2032 (2)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chrząstowice (3)
    Sprawozdnie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (10)
    Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Chrząstowice (1)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
    Skład osobowy komisji (1)
    Wniosek do gminnej komisji o zobowiązanie do leczenia odwykowego (1)
    Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień (1)
    Gminny Program Profilaktyki (1)
    Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii (5)
    Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych (3)

DOSTĘPNOŚĆ PODMIOTU PUBLICZNEGO
    Koordynatorzy do spraw dostępności (1)
    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (1)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2017 (3)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (9)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2019 (5)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2020 (3)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2021 (3)
    Druki oświadczeń majątkowych - do pobrania (2)

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA
    Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Chrząstowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową (2)
    Roczne informacje o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej gminy Chrząstowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową (7)
    Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową (1)

INFORMACJE
    Ewidencje, rejestry, archiwa (1)
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (1)
        Rejestr instytucji kultury (1)
        Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (1)
    Redakcja (1)

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
    Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (1)

INFORMACJE NIEOPUBLIKOWANE W BIP
    Informacje niepublikowane w BIP (1)

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
    Klauzule informacyjne (1)
    Wyłączenie jawności informacji publicznej (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij