Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o VIII sesji Rady Gminy Chrząstowice zwołanej na dzień 28.09.2011 r.


O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że VIII sesja Rady Gminy Chrząstowice odbędzie się w dniu 28 września 2011 r. (środa) o godz. 16.00 w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach (ul. Dworcowa 1). 
 


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2011.
4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Zamknięcie obrad. 

Z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=3361

/-/  Wilibald Niesłony
Przewodniczący Rady Gminy

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Fila
Data utworzenia:2011-09-21 15:01:38
Wprowadził do systemu:Grażyna Fila
Data wprowadzenia:2011-09-21 15:01:39
Opublikował:Grażyna Fila
Data publikacji:2011-09-21 15:07:46
Ostatnia zmiana:2011-09-21 15:08:06
Ilość wyświetleń:878